QUICK INFO:

24. září 2010
sluníčko svítí a ptáci zpívají...

 

 

 
 

What’s News?
This weeks article will show
you how you can setup a
successful web design
business...
> See full article

News

Na této stránce budu umisťovat pracovní materiály z některých přednášek.

Rozmnožování textů poskytnutých na této stránce je povoleno pouze za podmínky, že je uveden jejich zdroj. Čtenáři jsou upozorňováni na skutečnost, že tyto texty mohou být chráněny právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem. Použití těchto textů při zkouškách je zakázáno. Jejich (řádné) použití před zkouškami je naopak doporučeno.

Handouty pro předmět Právo a podnikání:

Přednáška č. 1 a č. 2 - Základy práva - právní minimum- download.

Přednáška č. 3 - Právo a podnikání - obecný přehled a základní instituty obchodního zákoníku - download.

Přednáška č. 4 - Základní instituty obchodního zákoníku - download.

Přednáška č. 5 - Živnostenské podnikání - download.

Přednáška č. 6, 7, 8 - Obchodní společnosti - download.

Přednáška č. 9, 10 - Obchodní závazky - download.

  © Copyright 2006. David Sehnalek - www.sehnalek.cz (free web templates from myfreetemplates.com) Free web templates by MyFreeTemplates.com